Services
UNSERE FACHBEREICHE
Individualität, effizientes Arbeiten mit Know-how und Professionalismus sind die Grundsteine unseres Geschäftscredos.

Forvaltningsrett

 • Planlegging, soneinndeling og tomterett
 • Overtredelsesgebyrer
 • Offentlige organer
 • Krav mot forvaltningsorganer
 • Administrative rettsmøter

Sivilrett

 • Conveyancing
 • Plan- og bygningsrett
 • Kontrakter
 • Boliglån
 • Huseieres rettigheter
 • Ansvar
 • Arverett, skifterett og testamenter
 • Familierett
 • Skilsmisse

Forretningsrett

 • Juridisk forretnings-rådgivning
 • Handelsrett
 • Foretaksregistrering
 • Lover, komitéer og generalforsamlinger
 • Insolvensprosedyrer

Skatterett

 • Representasjon overfor skattemyndigheter
 • Skatt for ikke-resident
 • Registrering hos spanske myndigheter: NIE-nummer, skatteregistrering
 • Lokale skatter, kommunale skatter, statsskatt
 • Tilbakebetaling av skatt
 • Arveskatt
 • Formueskatt
 • Krav mot dobbel beskatning

Strafferett

 • Forbrytelser
 • Bilulykker
 • Under kriminell lavalder
 • Vold i hjemmet
 • Personskader
 • Svindel
 • Insolvens forbrytelser

Internasjonal rett

 • Beskatning av europeisk ikke-resident
 • Europeisk ikke-resident
 • Juridisk rådgivning for residente
 • Investeringer
 • Boligsalg/kjøp
 • Sertifikater etter spansk lov
 • Håndhevelse av internasjonal rettsavgjørelse i Spania
 • Haag-konvensjonens stempel for håndheving av spansk rettsvesens avgjørelse utenlands
 • Juridisk rådgivning ved arv
 • Internasjonal arv, skifte og testamente
 • Internasjonal skilsmisse- og familierett
 • Samarbeid med advokater i andre europeiske land
 • Pro Bono International Advocacy via the Human Right Institute Trust IBA
C/ Practicante Alberto Berenguer, 4 - 03169 Algorfa - ALICANTE - SPAIN
Avda. Teodomiro - 15. Entlo. A. - 03300 Orihuela - ALICANTE - SPAIN
(+34) 96 678 31 67 - abogados@nhabogados.com